Přechod Venuše 8. 6. 2004

hlavní stránka HPHK ] [ pozorování Slunce na HPHK ] přechod Venuše ON-LINE ]

Venuše, podobně jako Merkur, je ke Slunci blíž než Země, a proto při své dolní konjunkci prochází mezi Zemí a Sluncem. Různé sklony drah planet způsobují, že při pohledu ze Země většinou Venuše při dolní konjunkci projde nad nebo pod slunečním kotoučem. Vzácně se však stane, že se Slunce, Venuše a Země sejdou na přímce a pozorovatelé ze Země pak vidí přechod Venuše přes Slunce. V minulosti byl tento úkaz používán k určení vzdálenosti Země od Slunce - astronomické jednotky. Naposledy nastal v roce 1882! :–(

Příští přechod Venuše přes Slunce nás čeká 8. června 2004 :–). Podrobnosti o průběhu úkazu a jeho pozorování najdete na této stránce. POZOR! Při pozorování Slunce hrozí poškození zraku. Věnujte pozornost stránkám o pozorování dalekohledempozorování očima.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové se zapojila do mezinárodního programu zaměřeného na přiblížení úkazu a jeho souvislostí široké veřejnosti. V případě příznivého počasí najdete na této internetové adrese (a níže uvedených zrcadlech) přímý přenos (aktualizace v intervalu 10 až 15 minut) pozorování přechodu Venuše přes Slunce dalekohledy královéhradecké hvězdárny. Za nepříznivého počasí využijeme snímky jiných observatoří zapojených do sítě.

Jiné WWW stránky, které se věnují přechodu Venuše přes Slunce:

WWW adresy, na nichž bude tato stránka zrcadlena:

Aktualizace stránky ze serveru mail.astrohk.cz ]


Jan Veselý (vesely@astrohk.cz), Miroslav Brož (miroslav.broz@email.cz), 3. XII. 2003