Pozorování Slunce očima

hlavní stránka HPHK ] [ pozorování Slunce na HPHK ] přechod Venuše ON-LINE ]


přechod Venuše 8. 6. 2004 ]Přímé pozorování Slunce očima může vést k poškození zraku!

Zatímco při pozorování přes dalekohled může dojít k okamžité ztrátě zraku, při pozorování očima se zdánlivě nic nestane. Slunce však vydává záření nejrůznějších vlnových délek, nejen to viditelné. Infračervené a především ultrafialové paprsky jsou pro naše oči (nejen pro ně) škodlivé. Ozonová vrstva v zemské atmosféře sice většinu UV záření pohltí, některé vlnové délky však projdou. Dlouhodobé přímé pozorování Slunce (desítky minut až hodiny) může vést k poškození zraku, které se ani nemusí projevit okamžitě.

Oči je třeba chránit

Norma ČSN EN 1836 předepisuje pro pozorování Slunce očima ochranný filtr, který odpovídá svářečskému ochrannému sklu minimálně č. 12 (čím větší číslo, tím tmavší filtr; ve svářečských brýlích či kuklách jsou však obvykle filtry s nižším ochranným stupněm – do č. 10). Spolehlivou ochranou zraku je tedy svářečský filtr. Číslo 12 stačí k ochraně zraku, pro pohodlné pozorování Slunce však doporučujeme č. 13 až 14. V případě Venuše, kdy je třeba, aby oko mělo co největší rozlišovací schopnost, se dokonce hodí filtr č. 15. Ochranné filtry a brýle pro pozorování Slunce se svářečskými skly můžete zakoupit i na královéhradecké hvězdárně:

nahoru ]

Improvizované pomůcky

Kromě svářečských skel lze využít i některé improvizované pomůcky. Je však třeba pečlivě vybírat, neboť mezi lidmi kolují různé fámy a dezinformace. Bezpečnou pomůckou jsou brýle na pozorování zatmění Slunce. Oči ochrání spolehlivě, ale protože v případě slunečního zatmění není třeba dbát na rozlišovací schopnost oka, nemusí být zaručena viditelnost Venuše na Slunečním kotouči. Amatérsky je možné vyrobit ochranné brýle z osvětleného a vyvolaného černobílého filmu, v ideálním případě filmu rentgenového. Kvůli zrnitosti filmu se v tomto případě opět snižuje rozlišovací schopnost. S jistou dávkou opatrnosti lze použít začouzené sklo nebo CD-ROM.

POZOR! K ochraně zraku při pozorování Slunce se nehodí nevyvolaný černobílý film, ani barevný film (vyvolaný či nevyvolaný) nebo disketa. V žádném případě nepomohou obyčejné sluneční brýle. Ačkoli se tyto věci občas jako pomůcky pro pozorování Slunce doporučují, bezpečné nejsou. Zpravidla propouštějí příliš mnoho ultrafialového nebo infračerveného záření a protože oko na snížený jas reaguje rozšířením zornice, je dávka záření škodlivých vlnových délek, která do oka pronikne, nebezpečná:
nahoru ]


Rozlišovací schopnost lidského oka

Lidské oko má rozlišovací schopnost přibližně jednu až dvě obloukové minuty (je poněkud individuální). Tím je myšleno, že například dvě hvězdy vzdálené od sebe dvě obloukové minuty, by většina lidí měla rozlišit jako dva svítící body vedle sebe. Zdánlivý průměr Venuše při přechodu přes Slunce činí přibližně jednu obloukovou minutu, což, v souvislosti s předchozími větami, vypadá dost beznadějně. Ve skutečnosti je to však s lidským okem mnohem lepší. Při přechodu Venuše nejde totiž o rozlišení dvou bodů vedle sebe, ale jednoho tmavého bodu na světlém pozadí. V tomto případě jde především o poměr jasu a kontrastu. Černý kotouček Venuše na Slunci je mnohem kontrastnější než sluneční skvrny a podle zkušeností pozorovatelů by měla být vidět poměrně snadno. Zkušení pozorovatelé s dobrým zrakem viděli očima na Slunci dokonce i Merkura. K dosažení co nejlepšího výsledku je třeba mít co nejtmavší filtr, aby se snížil jas slunečního kotouče. Rozlišení také stoupá s průměrem zornice, která se při menším množství dopadajícího světla roztahuje, ale zároveň se tím snižuje ostrost vidění.
nahoru ]


Jan Veselý (vesely@astrohk.cz), 5. XII. 2003