Průběh úkazu 8. 6. 2004

hlavní stránka HPHK ] [ pozorování Slunce na HPHK ] přechod Venuše ON-LINE ]


přechod Venuše 8. 6. 2004 ]Přechod Venuše přes Slunce 8. 6. 2004 v České republice

Česká republika je pro sledování přechodu Venuše přes Slunce v roce 2004 ideální pozorovací stanoviště. Úkaz je od nás vidět v celém průběhu. Na následujícím obrázku jsou dva způsoby zobrazení průběhu přechodu Venuše. Vlevo je zvolena orientace vůči nebeské sféře (hvězdám). Takto by měl úkaz být vidět v přímém dalekohledu, který nepřevrací a je umístěn na paralaktické motáži. V praxi je však třeba počítat s různou orientací, případně zrcadlovým převrácením obrazu, při projekci nebo při použití diagonálních zrcadel či hranolů pro odklonění obrazu do strany. Vpravo je mnohem reálnější schema – zobrazuje průběh přechodu Venuše přes Slunce vůči obzoru. Takto jej uvidí pozorovatel vyzbrojený ochranným filtrem stojící na terase Hvězdárny a planetária v Hradci Králové *). Úkaz je totiž pozorovatelný i bez dalekohledu!

*) Pragocentristé a nezávislí moravisté snad prominou. Schema je opravdu počítáno pro Hradec Králové, v rámci České republiky se však poloha Venuše vůči slunečnímu kotouči v závislosti na zeměpisných souřadnicích mění jen málo (maximálně o průměr kotoučku Venuše na obě strany od nakreslené křivky). Velmi přibližně je pak zobrazené schema použitelné na území celé střední Evropy. Astronomové, doufejme, zase prominou, že časové údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase, který bude v době úkazu platit na téměř celém území Evropské unie. Zdánlivé rozměry kotoučků Slunce a Venuše jsou na schematu ve správném poměru (zdánlivý průměr Venuše činí 1/33 zdánlivého průměru Slunce).
nahoru ]


Jan Veselý (vesely@astrohk.cz), František Hovorka (hovorka@astrohk.cz), 3. XII. 2003