Vybrané kapitoly o rovnici vedení tepla

NAST020 v SiSu, Astronomický ústav MFF UK, zimní semestr 2007/2008

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/vybrane_kapitoly/

Miroslav Brož

e-mail: mira@sirrah.troja.mff.cuni.cz

telefon: +420 723 600 683


Materiály k přednášce 31. 10. 2007 - Základní principy:

Historie výzkumu negravitačních jevů [PDF]

Zrychlení působící na družici LAGEOS [PDF]


7. 11. 2007 - Analytická teorie:

Jednoduchý analytický model Jarkovského a YORP jevu [PDF]

Článek Vokrouhlický (1999) [PDF]


14. 11. 2007 - Aplikace:

Přehledový článek o aplikacích negravitačních sil [PDF]


21. 11. 2007 - Numerická řešení:

Kapitoly 19.0, 19.1, 19.2 z Numerických receptů [PDF]

Implementace FDM v programu hde3

Text přednášky o 3D řešeních HDE [PDF]


Miroslav Brož (miroslav.broz@email.cz), 1. 10. 2007