E-mail

K přenosu pošty používáme Postfix. Novým uživatelům je pošta standardně ukládána ve formátu Maildir (do adresáře stejného jména), déle existující uživatelé ji mohou mít ve starším formátu Mailbox (do souboru stejného jména). Chcete-li stahovat poštu ze Sirrahu prostřednictvím protokolu POP3 nebo IMAP, musí být uložena ve formátu Maildir.

Doručování lze řídit prostřednictvím direktiv v souboru .forward v domovském adresáři. Přeposílání na jinou adresu se zařídí prostým uvedením adresy, na niž má být pošta přeposlána.

kdosi@kdesi

Změnu doručování do Mailboxu nebo Maildiru lze provést opět triviálním přidáním příslušné řádky.

./Mailbox

nebo

./Maildir/

Lomítko na konci indukuje, že jde o formát Maildir. Pokud tento adresář ve svém domovském adresáři nemáte, vytvoříte jej příkazem

maildirmake ~/Maildir

Používáte-li ke čtení pošty konzolový program Pine přímo ze Sirrahu, s formátem (a jménem) Mailbox si rozumí bez problémů. Zvládne ale i formát Maildir. Docílíte toho úpravou konfiguračního skriptu Pine ($HOME/.pinerc), v němž nahradíte řádek se zněním např. inbox-path=/home/username/Mailbox za inbox-path=Maildir/.

Pro vzdálené čtení a odesílání jsou k dispozici služby IMAP, POP3 a SMTP v šifrované podobě. Sirrah neměl, nemá a nebude mít žádné webové rozhraní ke čtení pošty. Ve svém emailovém klientu (např. multiplatformní Thunderbird, na Androidu se osvědčil Bluemail). Nastavte pro:

  • protokol POP3: Jméno serveru sirrah.troja.mff.cuni.cz, zabezpečení SSL/TLS (port 995), ověření heslem (Normal password), uživatelské jméno je Váš login (jen login, ne login@sirrah)
  • protokol IMAP: Jméno serveru sirrah.troja.mff.cuni.cz, zabezpečení SSL/TLS (port 993), ověření heslem (Normal password), uživatelské jméno je Váš login (jen login, ne login@sirrah)
  • protokol SMTP: Jméno serveru sirrah.troja.mff.cuni.cz, zabezpečení STARTTLS (port 587), ověření heslem (Normal password), uživatelské jméno je Váš login (jen login, ne login@sirrah)

Dále zadáváte heslo ke svému účtu. Certifikáty Sirrahu jsou v tuto chvíli nepodepsané certifikační autoritou (jsou self-signed), takže budete možná muset schválit výjimku. Určitě se ale vyplatí ověřit si fingerprinty certifikátů, které jsou:

  • 08:DB:EA:D1:1E:9F:9D:C0:6E:7D:89:4A:12:5A:3F:19:D3:6D:DB:1F pro POP3s
  • 4D:A2:97:2F:5D:28:53:9F:AC:58:43:2E:4F:2E:11:8A:8E:1F:9B:AE pro IMAPs
  • DE:2C:ED:B5:39:19:9C:C8:58:F8:5C:4B:84:38:59:92:91:F2:02:F5 pro SMTPs

Existují dva hromadné aliasy – "vsem", přes nějž můžete sdělovat své dojmy všem uživatelům Sirrahu, zatímco e-maily zaslané na alias "au" jsou forwardovány zaměstnancům Astronomického ústavu.

Většina Vaší pošty prochází přes Kerbera Kaňkovského, jenž nepropustí příliš velké emaily (větší než cca 10 MB). Nepočítejte se zasíláním filmů emailem a i Powerpointové prezentace mají občas problémy.

Web server

O web se stará Apache. Své osobní stránky dávejte do adresáře $HOME/www – celému světu budou viditelné na adrese sirrah.troja.mff.cuni.cz/~username. CGI skripty nejsou podporovány, můžete však využívat PHP.

Vybraní uživatelé mají možnost umístit své stránky na virtuální server Astro, a to do /local/www-astro/username, kamžto míří symbolický link z jejich domovského adresáře. Dostupné budou pod URL astro.mff.cuni.cz/username.

Na požádání mohou uživatelé získat právo zápisu do adresáře nahrazujícího službu anonymního FTP: http://astro.mff.cuni.cz/ftp

Tiskový server

Tisknout ze Sirrahu lze na čtyři tiskové fronty, na dvou tiskárnách, strategicky rozmístěných po Astronomickém ústavu:

  • aump2000 – oboustranný tisk na tiskárně Gestetner M2000, umístěné u sekretářky. Toto je implicitní a také nejúspornější tisková fronta.
  • aump2000s – jednostranný tisk na tiskárně Gestetner M2000.
  • auxerox – oboustranný tisk na tiskárně Xerox VersaLink C505 v místnosti paní sekretářky. Tato tiskárna umí barevný tisk.
  • auxeroxs – jednostranný tisk na výše uvedené barevné tiskárně.

Checkpoint / Restart

Jaderné moduly, knihovny a nástroje z balíčku BLCR (Berkely Labs Checkpoint/Restart) umožňují uložit obraz běžícího procesu do souboru na disk a následně jej z něj opětovně oživit, což mu například umožní přežít restart Sirrahu. Dlouhodobé výpočetní úlohy doporučujeme spouštět prostřednictvím příkazu cr_run, checkpoint, respektive restart procesu potom umožňují příkazy cr_checkpoint a cr_restart (viz manuálové stránky těchto příkazů).