Sluneční fyzika

Miroslav Brož, Astronomický ústav MFF UK, zimní semestr 2009/2010

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/slunecni_fyzika/


Učební texty jsou v následujících podadresářích:

Koncept přehledového článku o Slunci [PDF]

Koncept přehledového článku o planetách (jen část kapitoly o atmosférách terestrických planet) [PDF]

1_charakteristiky/ - Stix (2002), rukou psané poznámky [PDF]

2_pristroje/

3_seeing/

4_fotosfera/ - Foukal (2004)

5_protuberance/ (doc. Dzifčáková) - prominences.ppt

6_erupce/ (doc. Dzifčáková) - flares.ppt

7_nitro/ - Sackmann et al. (1993), skripta AST014 [PDF]

8_analogy/ - Gűdel (2007)

9_klima/ - Usoskin (2008), Haigh (2007)

10_exkurze/

11_helioseismologie/ - Christensen-Dalsgaard (2003), Howe (2009)

12_dynamo/ (+13) - Charbonneau (2005)


Literatura:

Stix, M.: The Sun. An introduction. Springer, Berlin, 2002.

Foukal, P.V.: Solar Astrophysics. Wiley-VCH, Weinheim, 2004.

Living Reviews in Solar Physics. http://solarphysics.livingreviews.org/


Miroslav Brož, miroslav.broz@email.cz, poslední aktualizace 18. 1. 2010