Nebeská mechanika II - AST011

Astronomický ústav MFF UK, letní semestr 2006/2007, AST011 v SiSu

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/nebeska_mechanika/

Miroslav Brož

e-mail: mira@sirrah.troja.mff.cuni.cz

telefon: +420 723 600 683

Přednáška (4/0 Zk) se koná každý čtvrtek od 10 h 40 min do 12 hod 10 min a od 13 hod 10 min do 14 hod 50 min (čtyřhodinovka s obědem) v posluchárně TX, v budově těžkých laboratoří, v Tróji, kousek od Astronomického ústavu.

Zde je druhá část o poruchové funkci, sekulární teorii a asteroidálních rodinách; první část o dynamice umělých družic Země, von Zeipelově metodě a exoplanetách přednášel Miloš Šidlichovský. Viz též skripta.

Zkouška: diskuze nad zadanými otázkami.


Obsah:

6 Poruchová funkce R pro N těles

7 Sekulární vývoj planet a planetek

8 Rezonance

10 Prstence

B. Rozvoj R do čtvrtého řádu, v e4, e' 4, I4, I' 4

Poznámky o numerických integrátorech


Poznámky k přednášce dle Murray & Dermott (1999):


Obrázky k jednotlivým přednáškám:

6.1 Proč to děláme?, 6.9 Poruchová funkce, 7.4 Sekulární teorie, 7.10 Rodiny a prach, 8 Rezonance, 10 Prstence, Numerické integrátory.

6.1 Proč to děláme?

06.01_uvod/ - obrázky a animace

r21_distmap26.avi [AVI, M-JPEG, 136 MB] Asteroidy pozorované v rezonanci 2:1 sředního pohybu s Jupiterem a koncentrace testovacích částic posouvaných do rezonance z hlavního pásu (Brož et al. 2005).

   

j21_pdisc_50ME_cold_I00_xyt.avi [AVI, MPEG-4, 27 MB] Planetesimální disk za Neptunem a průchod Jupiteru a Saturnu rezonancí 2:1 (Brož et al. 2006).

   

6.9 Poruchová funkce

06.09_poruchova_fce/ - obrázky

7.4 Sekulární teorie

07.04_sekularni_teorie/ - obrázky

7.10 Rodiny a prach

07.10_rodiny_prach/ - obrázky a animace

Golevka_temperature_Capek.avi [AVI, M-JPEG, 30 MB] Teploty na povrchu asteroidu (6489) Golevka. (Chesley et al. 2003, D. Čapek).

   

Eos_family_aei.avi [AVI, M-JPEG, 42 MB] Dlouhodobý vývoj asteroidální rodiny Eos. (Vokrouhlický et al. 2005).

   

Eos_family_ae_anim.avi [AVI, M-JPEG, 42 MB] Vývoj asteroidální rodiny Eos na grafu (a, e). (Vokrouhlický et al. 2005).

   

8. Rezonance

8_rezonance/ - obrázky a animace

Merxia_family_resonance_3J_1S_1_merxia3.avi [AVI, M-JPEG, 42 MB] Průchod asteroidů rodiny Merxia rezonancí 3:-1:-1 s Jupiterem a Saturnem. (Vokrouhlický et al. 2006).

   

IoVolcano-Sorenson_640x360_jhu_apl.mov [MOV, Quicktime/Sorenson, 15.5 MB] Představa vulkánu na měsíci Io. © New Horizons, JHU/APL, http://pluto.jhuapl.edu/gallery/animations.php.

   

JupiterAurora-Sorenson_640x360_jhu_apl.mov [MOV, Quicktime-Sorenson, 10.5 MB] Vznik polárních září na Jupiteru působením sopečné činnosti Io a magnetosféry Jupitera. © New Horizons, JHU/APL, http://pluto.jhuapl.edu/gallery/animations.php.

   

10. Prstence

10_prstence/ - obrázky

Numerické integrátory

integratory/ - obrázky, software


Demonstrační experimenty:

Následující pokusy jsme si při přednášce ukazovali (jakožto problémy "na zahřátí" nebo demonstrace teoretických výsledků):


N-částicový integrátor:

Zde si můžete numericky ověřit některé výsledky analytických poruchových teorií, které jsme na přednášce probírali:


Literatura:

Murray C. D., Dermott S. F. Solar System Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0521575974.

Šidlichovský, M. Nebeská mechanika. http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~davok/scripta-NB1.ps, http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~davok/scripta-NB1.pdf.

Bertotti, B., Farinella, P., Vokrouhlický, D. Physics of the Solar System. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 1402014287.

Andrle, P. Základy nebeské mechaniky. Praha: Academia, 1971.


Miroslav Brož, miroslav.broz@email.cz, poslední aktualizace 16. 5. 2007