Autonomní astronomická observatoř Blue Eye 600

Blue Eye 600 je unikátní autonomní observatoř pro astronomická pozorování, sestávající z následujících komponent: světelný dalekohled o průměru 600 mm systému Ritchey-Chrétien s optickým korektorem, inovativní rychlá robotická alt-azimutální montáž s momentovými motory, CCD kamera vybavená čipem E2V s vysokou kvantovou účinností, plně otevíratelná kopule, meteorologická stanice a technologický kontejner s rozvaděčem a UPS.

Předcházející grant Technologické agentury. Vývoj observatoře byl v letech 2013 až 2014 podpořen grantem Technologické agentury České republiky (TAČR), v rámci programu Alfa. Jednalo se o projekt "Vývoj technologií pro rychlé robotické observatoře a laserové komunikační systémy", registračního čísla TA 03011171. Vzhledem k zaměření grantové agentury na podporu spolupráce soukromých firem a univerzit, byla hlavním řešitelem firma ProjectSoft HK a.s. z Hradce Králové a spoluřešitelem Matematicko‒fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. V rámci projektu jsme se podíleli zejména na specifikaci komunikačního rozhraní a vývoji vysokoúrovňového řídícího software, který zajišťuje konkrétní vědeckou aplikaci observatoře, v tomto případě fotometrii planetek cílenou na odvození jejich tvarů a orientací rotačních os. Observatoř byla následně použita při řešení grantů GAČR 18-04514J, GAČR 20-08218S.

  • Security kamera
  • Dome kamera
  • Astrometrie snímků