Astrofyzika II - hvězdné nitro / Astrophysics II - stellar interior

NAST014 v SiSu, Astronomický ústav MFF UK, letní semestr

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astrofyzika2/

Miroslav Brož a Petr Harmanec

e-mail: mira@sirrah.troja.mff.cuni.cz

telefon: +420 723 600 683

In the summer semester 2021/2022 the lecture (4/0 Zk) is held in English, every Thursday, from 14 h 50 min, via Zoom https://cesnet.zoom.us/j/6079238231.

Recorded lectures from 2022:

  1. Equation of state
  2. Stellar structure eqs.

Preliminary recordings (to be edited; without high-resolution rec. yet).

Recorded lectures from 2021:

Preliminary recordings (to be edited; without high-resolution rec. yet).


Učebnice Stavba a vývoj hvězd.

Přístup k elektronické verzi byl zaheslován, protože kniha byla vydána nakladatelstvím Matfyzpress.

Errata knihy

Chapters translated to English

Níže jsou vystaveny doplňující obrázky a animace. Viz také zdrojové kódy obrázků a data v Gnuplotu nebo Asymptote.

Program EZ2 pro výpočet modelu a vývoje hvězdného nitra od Paxtona (2008)


M085_Z0.02_DUTCH/

2ndstars_preview.pdf

hydrodynamika_20150217/

obrazky_20090224/

obrazky_20090303/

obrazky_20090310/

obrazky_20090319/

obrazky_20090326/

obrazky_20090331/

polytropy/

vitr/

rotace/

dvojhvezdy/

pulzace/

supernovy/

protohvezdy/


Animace:

entropy_1_0.mov [MOV, Quicktime, 17 MB] H-R diagram, (rhoc, Tc) a (rho, T) pro Slunce. © B. Paxton, http://theory.kitp.ucsb.edu/~paxton/EZ-intro.html

   

M004.0_Z0.03_Harmanec_Entropy_EoS_.avi [AVI, MPEG-4, 3.0 MB] Vývoj profilu hustoty a teploty (rho, T) pro hvězdu 4 MS; výpočet programem EZ2.

   

M004.0_Z0.03_Harmanec_Abundances_by_Mass_.avi [AVI, MPEG-4, 7.1 MB] Abundance X, Y, Z(MR) pro hvězdu 4 MS.

   

M004.0_Z0.03_Harmanec_Convection_by_logP_.avi [AVI, MPEG-4, 10 MB] Radiační a adiabatické gradienty d ln T/d ln P(P) pro hvězdu 4 MS.

   

HR_diagram_GRID_animace.avi [AVI, MPEG-4, 2.9 MB] Animace Hertzsprungova-Russelova diagramu pro hvězdy 0.1 až 100 MS, od času t = 0 do 4000 Gyr.

   

rhoc_Tc_GRID_animace.avi [AVI, MPEG-4, 3.2 MB] Centrální hustoty a teploty (rhoc, Tc) pro hvězdy 0.1 až 100 MS, vývoj po dobu 4000 Gyr.

   

sun2.avi [AVI, MPEG-4, 0.5 MB] Pohled na závěrečné fáze vývoje Slunce (tj. po opuštění hlavní posloupnosti) ze vzdálenosti 1 AU.

   

M001.0_Z0.02_Abundances_by_Mass_.avi [AVI, MPEG-4, 8.0 MB] Abundance (X, Y, Z, ...)(MR, t) pro Slunce.

   

M001.0_Z0.02_Convection_by_logP_.avi [AVI, MPEG-4, 11 MB] Gradienty d ln T/d ln P(P, t) pro Slunce.

   

Convection_M_animace.avi [AVI, MPEG-4, 2 MB] Animace vývoje konvekčních zón v ;nitrech hvězd různých hmotností.

   

dvojhvezda_RD_WD_polar_ukaff_exhya.avi [AVI, MJPEG, 17 MB] Dvojhvězda EX Hya s červeným a bílým trpaslíkem. Akreční disk není přítomen kvůli silném magnetickému poli kompaktního objektu. Převzato z http://www.ukaff.ac.uk/movies.shtml.

   

dvojhvezda_s_akrecnim_diskem_ukaff_mtrdisclnx.avi [AVI, MJPEG, 13 MB] Dvojhvězda s akrečním diskem. Převzato z http://www.ukaff.ac.uk/movies.shtml.

   

slunce_oscilace_fd_V_sm.mpg [AVI, MPEG-4, 855 kB] Dopplerogram slunečního disku pořízený SOHO/MDI; v radiálních rychlostech jsou patrné zejména oscilace s periodami okolo 5 minut. Převzato z http://soi.stanford.edu/results/greatest_hits.html.

   

Rayleigh-Taylor_anim2.mpg [AVI, MPEG-4, 209 kB] Numerické řešení hydrodynamických rovnic, ukazující Rayleighovu-Taylorovu nestabilitu na rozhraní dvou kapalin různých hustot. Převzato z http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0001/travaux/optmfn/hi/01pa/hyb72/rt/rt.htm.

   


Miroslav Brož, miroslav.broz@email.cz, poslední aktualizace 21. 5. 2009