Internet proti monopolu
I sem ukazuje
Seznam
Aktualizace:
25.8.1999
MFF UK
Astronomický ústav
dond 99%
mates ~1%
.

ÚVOD

Tato stránka je pouze nejjednodušším návodem, jak se orientovat na stránkách s tematikou úplného slunečního zatmění v srpnu 1999. Velice pravděpodobně zde nejsou všechny stránky, které se tímto tématem zabývají, ostatně to zřejmě ani není možné. Odkazy na ty nejdůležitější zde však jsou, navíc je zde mnoho dalších. Tučně jsou uvedeny odkazy, které mi připadají důležité nebo shlédnutí hodné, ovšem tento výber reprezentuje pouze můj osobní názor. U všech odkazů je krátký komentář o stránce, případně jejích dalších podstránkách. Tyto komentáře jsou pouze orientační a nečiní si nárok na nějakou recenci té které stránky. Pokud hledáte ještě více informací, než je zde, doporučuji podívat se na stránky s dalšími odkazy.
Jako základ této stránky (jako ostatně většiny zmíněných) je použit seznam odkazů ze stránky Freda Espenaka (NASA - viz níže). Není-li uvedeno jinak, je stránka v jazyce anglickém.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZATMĚNÍ

.Espenak's Eclipse Home Page -- hlavní stránka Freda Espenaka o zatmění; informace o budoucích zatměních; asi nejdůležitejší a nejobsažnější stránka;
.Total Solar Eclipse of 1999 August 11 -- rejstřík a základní informace o zatmění; elementy zatmění, kontakty a dráha totality; předpokládané počasí; základní mapa pásu totality, podrobná mapa pásu totality; plány pásu totality (Global Navigation Charts of the Path of Totality); jak bude zatmění vypadat z vašeho města?
.NASA RP 1398: Total Solar Eclipse of 1999, August 11 -- můžete si objednat NASA Reference Publication 1398 (autor Fred Espenak), z této publikace je na stránce k dispozici obsah, rejstřík obrázků, tabulek a map - tyto soubory můžete získat přímo anonymním ftp; k dispozici je také dokument 1998 February 26 Total Solar Eclipse;

OSTATNÍ STRÁNKY

.SKY Online's Eclipse Page -- obecné informace o zatmění, nějaké obrázky, předpovědi počasí, odkazy na oficiální stránky NASA; dále návody jak pozorovat a fotografovat úplné i částečné sluneční zatmění; navíc informace a obrázky z nějakých již byvších zatmění;
.1999 Total Solar Eclipse Page -- stránka časopisu EarthView; základní mapa pásu totality, odkaz na stránku zatmění Eclipse 99 in Austria; navíc časový rozvrh slunečních zatmění v nedávné minulosti a nedaleké budoucnosti;
.Official UK 1999 Eclipse Web Site -- v části 1999 Eclipse se dozvíte základní informace o tomto zatmění, co vůbec je sluneční zatmění a jak se "udělá", informace o koroně a chromosféře, o periodě Saros, kdy jsou nejdelší zatmění, prstencová zatmění a částečná zatmění, měsíční zatmění, zatmění v jiných zemích, jak pozorovat amatérsky, kde získat další informace, předpovědi počasí; obrázky obsahují nějaké fotografie uplynulých slunečních zatmění, dále snímky ze sond YOHKOH a SOHO; v části vědecký význam se dočtete, co můžete dělat vy, co dělají vědci a najdete odkazy na další vědecké stránky; bezpečně pozorování - získate povědomí o tom, jak pozorovat sluneční zatmění, kam se dívat, kam se nedívat; dále sekce novinky; pomístní informace jsou převážně seznamy ubytovacích míst, ležících v cestě plnému měsíčnímu stínu, turistické boardy, předpovědi počasí a něco navíc; linky na další stránky; můžete se něco dozvědět i o UK Eclipse Group, která stránku vytvořila; mimochodem, mají velmi hezké javovské odpočítávadlo do začátku zatmění, které ovšem při nedostatku paměti zabíjí Netscape;
.Solar Eclipse 1999 -- zde sídlila předchozí stránka, je tam odkaz na novou adresu;
.Eclipse 1999 -- jak vzniká zatmění, dráha totality, počasí, turistika, seznam zatmění, časy, další odkazy, novinky, informace o organizaci Hermit; hezká grafická úprava stránky;
.1999 Eclipse Page -- v podstatě jenom odkazy na už dříve uvedené stránky; informace o knize S. Bella; návod, jak pozorovat zatmění bezpečně;
.Eclipse Totale du Soleil 1999 -- francouzsky; obecné informace o zatměních Slunce a Měsíce, dráha totality; pomístní informace, kdy v kterém městě začíná a končí zatmění; odkazy na další linky;
.Eclips 99 -- holandsky, německy, anglicky; stránka nabídne frame-noframe režim; obecné informace o zatmění, konkrétní o zatmění 99; dále kde pozorovat zatmění, jak pozorovat bezpečně a FAQ;
.SONNE Total Eclipse 1999 -- anglicky, německy; oddíly: novinky, timetable, dráhy zatmění, počasí, obecné informace o zatmění, cirkuláře NASA o zatměních, pozorovací stránky (veřejné hvězdárny, amatéři), eclipse science, informace o projektech čas. SONNE, software, odkazy na další stránky o zatmění, sluneční data a kdo je kdo; zajímavé jsou informace o projektech SONNE, je tam odkaz na konferenci v ESO/Garchingu v srpnu 1999, nějaké programy pozorování korony s vysokým rozlišením a ještě spousta dalších informací; žádná zvláštní grafická úprava, ale je tam spousta důležitých informací;
.1999 Total Solar Eclipse -- jak se stane, že je zatmění; jak často je zatmění; historie zatmění; nejbližší budoucnost; tabulky času tohoto zatmění; pomístní informace pro Stuttgart, Suddetendeutschland, Evropu, tipy a triky k pozorování, nabídky spolupráce; literatura;
.1999 Total Solar Eclipse in Romania -- stránka mezinárodní asociace Eclipsa 99, můžete si zavolat pro proposaly projektů na stránkách rumunských observatoří, další informace; tisková konference v srpnu 1998, meteorologické podmínky podél pásu totality v Rumunsku, další dobré stránky (pozorovací);
.1999 Total Solar Eclipse in Austria -- pomístní informace pro Rakousko, globální data, obrázek oblohy v průběhu zatmění (jediný, co jsem našel (!) - v době vzniku, dnes už je situace zcela jiná), navíc jsou tam souřadnice planet), počasí, minulá a budoucí úplná sluneční zatmění v Rakousku, rejstřík k obrázkům a mapám, linky;
.1999 Total Solar Eclipse in Romania -- krom odkazů na NASA bulletin jsou tam odkazy na informace o koordinovaném pozorování zatmění v Evropě (JOSO), anglickou Rutherford Applaeton Laboratory, belgickou Královskou observatoř, dále na pozorování ve Francii, Německu, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Turecku; je tam hezká mapa dráhy totality v Rumunsku a další odkazy;
.1999 Total Solar Eclipse in Romania -- obecné informace o zatmění; dráha totality v Evropě, v Rumunsku; NASA references; o autorovi; při první prohlídce této stránky můüete absolvovat virtuální výlet do Rumunska; odkaz na astronomický ústav v Bukurešti;
.1999 Total Solar Eclipse in Romania -- mýty a legendy; technická data; zeměpisné podrobnosti; historie; kultura a náboženství; linky; nejzajímavější místa k navštívení, seznamy expedic pořádaných za zatměním; další informace; kontaktní adresa;
.1999 Total Solar Eclipse Page -- stránka byla přesunuta na adresu Istanbul Univresity Observatory, což je hlavní stránka observatoře Istanbulské univerzity; zajímavá stránka
.1999 Total Solar Eclipse Page -- turecky, anglicky; co je zatmění; poslední úplné sluneční zatmění tisíciletí; časy kontaktů v tureckých městech; více informací o Slunci; užitečné linky do Turecka (adresy ambasád, různých úřadů, turistických kanceláří apod.); linky na další stránky zatmění; literatura; nějaké obrázky; zajímavá grafická úprava;
.1999 Total Solar Eclipse Page -- duplicitní odkaz na stránku organizace Hermit
.1999 Total Solar Eclipse Page -- reklama na knihu dr. Patricka Moorea: UK SOLAR ECLIPSES FROM YEAR 1 (an anthology of 3,000 yrs of solar elipses); obecné informace o knize, kapitola What to expect in Cornwall in 1999, obsah knihy a recenze B.A.A.;
.High Moon Eclipse Page -- stránky Oliviera Staigera o zatměních, funguje jako WebRing, může se náhodně vybírat z osmi stránek; nějaké zajímavé obrázky, jinak nic moc
.Camping if Cornwall for 1999 Eclipse -- informace o tom, kde můžete sehnat ubytování v Cornwallu (kempy, domy, hotely apod.); nějaké kontaktní adresy, pokud byste tam chtěli jet (u nás stejně bude lepší nebo nejhůř stejné počasí :-);
.Federation of Astronomical Societies: Eclipse 1999 -- nabídky ubytování, odkazy na další pomístní zdroje informací;
.Cedrica - Eclipse 99 -- informace o možnostech ubytování, vychvalují Cedricu jako ideální místo k pozorování zatmění;
.Guernsey.net guide to Total Eclipse 99 -- heslovité informace; všeobecné informace, jeden obrázek, nějaké odkazy;
.Eclipse - Total Solar Eclipse Cornwall UK August 11th 1999 -- informace o Cornwallu, k dispozici mapka, několik odkazů na další stránky;
.R. O. C.: SPECTACULAR ECLIPSES AT SEA -- stránky o pozorovaních zatmění na moři; určitě stojí za vidění;
.Eclipse 99 Accomodation - Camping & Caravanning --informace o možnostech ubytování v oblasti Cornwallu, poměrně podrobná strana; zajímavá grafická úprava :-)
.Eclipse 1999 -- obvyklé informace, tabulky časů kontaktů, informace o zatmění v UK, něco o historii zatmění, odkazy na další stránky;
.Éclipse 1999 -- oficiální stránka l'Éclipse de 1999, francouzsky; standardní souhrn informací o zatmění, jeho historii a příčinách; návody na fotografování a filmování, odkazy na další stránky;
.Eclipse 1999 -- oficiální stránka francouzského ministerstva výchovy, výzkumu a technologií, francouzsky; odkaz na stránku o počasí, odkazy na další stránky, několik poznámek (a obrázků) o byvších zatměních v Paříži;
.action -- stránka o koordinaci pozorování zatmění v rámci Evropy a hlavně Francie, francouzsky;
.Eclipse 1999 -- adresa předpředchozí stránky;
.L'éclipse totale du soleil du 11. aout 1999 -- velice zajímavý a výborný javovský applet, který vám umožní prohlédnout si mapu místa, které si vyberete kdekoliv v Evropě, a to až do měřítka mapy 1:75 000, francouzsky;
.L'éclipse totale de Soleil du 11 aout 1999 -- francouzsky; belgická stránka o tamějších možnostech pozorování zatmění; seznam asi 2 tisíc míst v Belgii spolu s pravděpodobností, že tam bude hezky, odkazy na další stránky, ubytování apod.

ČESKÉ STRÁNKY

Českých stránek je pomálu. Z expedičních to donedávna byla níže uvedená stránka HaP hl. m. Prahy (expedice byla ovšem zrušena), jinak jsem nalezl jen dvě následující stránky.
.eclipse -- stránka hvězdárny v Úpici; určitě nejlepší česká stránka o zatmění; najdete tam i návody, jak pozorovat, fotografovat, filmovat na videjo apod.;
.Západočeská pobočka České astronomické společnosti -- informace o Západočeské pobočce ČASu, o výše uvedené brožuře, kterou tato pobočka vydala a také o expedici, kterou tato pobočka pořádá;
.Total_eclipse -- krátká informační stránka o průběhu pásu totality v Rumunsku v rámci docela pěkných stránek o rumunských horách (RUMUNSKO);

VĚDA


.SECIS Coronal Oscillations Instrument -- informace o projektu SECIS, jeho základní popis a vyhlídky;

EXPEDICE


.1999 Eclipse Expedition to Turkey -- hlavní stránka obsahuje odkazy na čtyři expedice; Turecko 1999 -- základní informace: kdy, kam a za kolik; speciální host Fred Espenak, ředitel projektu Ken Wilcox (tak to být mělo, bohužel Kenneth Wilcox začátkem t.r. zemřel, kdo byl jmenován do čela projektu se mi nepodařilo zjistit); kontaktní adresy apod; po dalším kliknutí se dostanete na stránku s podrobnostmi: vcelku hrubý časový rozpis plánovaných akcí, odlety a přílety na různá jednotlivá místa; na vedlejší stránce se dozvíte souřadnice místa pozorování a časy všech kontaktů i středu zatmění;
.1999 Eclipse Cruise -- hlavní stránka upozorňuje na čtyři expedice za zatměním, z nichž jedna už proběhla; zatmění 1999: dvě expedice -- jedna do Bavorska, druhá k Černému moři; u obou výletů se dozvíte podrobný itinerář akcí, kdy se bude kde, navíc můžete získat další informace z brožury, kterou vám zašlou s-mailem; k nahlédnutí i hezké obrázky míst, na která se s nimi podívate;
.1999 Total Solar Eclipse Page -- stránka Royal Astronomical Society of Canada o připravované expedici do Turecka; odkazy na další expediční stránky, nějaké obrázky a informace o zatmění; samotná expedice moc popsána není, máte možnost získat nějaké další informace na stránkách pořádající cestovky, případně e-mailem;
.1999 Eclipse Expedition to Hungary -- jen nejzákladnější informace o tom, že vůbec bude zatmění; na stránce se nedozvíte prakticky nic, o všechno si musíte napsat e-mailem nebo s-mailem;
.The Canadian Solar Eclipse Cruise Project -- získáte informace o pořadateli projektu, podrobný itinerář akce, kolik to stojí a navíc FAQ;
.EXPEDICE TURECKO 1999 -- Expedice byla z bezpečnostních důvodů zrušena.
.TOTAL ECLIPSE: BUCHAREST 1999 -- základní informace o tom, že tam můžete jet, kontaktní adresy a nejzákladnější informace o zatmění;
POZN: mnoho a mnoho dalších naleznete na stránkách s odkazy;

ZAJÍMAVOSTI


.Trans European Eclipse 99 -- hned na začátku musíte projevit trpělivost a inteligenci a zběsilé refreshování úvodní stránky zastavit v příhodný okamžik a prokliknout se dál; lepší je skočit rovnou do http://www.transeuro-eclipse.net/solarbow/index0.htm; anglicky, francouzsky, stránka o docela zajímavém projektu na památku slunečního zatmění '99;
.Solaris -- velmi zajímavá grafická úprava stránek, co se týče obsahu, je to o něco slabší; informační hodnota neveliká, ale rozhodně stojí za podívání
.Solar Eclipse 1999 - Final Quest for the Holy Grail -- trocha magie nikomu neuškodí, jen si nejsem jist, proč má stránka adresu, která končí .com ;-)

REKLAMY & spol.


.Safe Solar Viewing of 1999 Eclipse -- reklamy na brejle, optické filtry, knihy, plakáty a podobné věci;
.Eclipse 1999 Business Opportunities -- všechny možné prohlížeče, brýle, filtry apod.;
.ASE Secondary Science Publications: Total Eclipse of the Sun -- kniha skupiny ASE o zatmění, proč je pozorují i vědci a jaký má význam; kniha je míněna jako vzdělávací pomůcka pro studenty;
.!Eclipse99 - Eclipse Shades for viewing ECLIPSE 1999 in Europe -- informace o všech typech brýlí na pozorování zatmění;

STRÁNKY S ODKAZY NA ZATMĚNÍ '99


.1999 Total Solar Eclipse Links -- asi nejobsažnější stránka s odkazy, součást stránek Freda Espenaka;
.Eclipse 1999: Sources of information -- velmi rozsáhlá stránka, strašná spousta odkazů, všechny důležité a ještě spousta dalších;


A to je (zatím) všechno. :-)
Powered by
RedHat

RedHat
 Linux.