Vzhled publikace

22. 10. 2014
Václav Pavlík / AÚUK

Podklady

 • šablony (sazba)
 • BibTeX

 • přepis do LaTeXu

BibTeX

moje_literatura.bib

@article{ahu61,
 author = {Arrow, Kenneth J. and Leonid Hurwicz and Hirofumi Uzawa},
 title  = {Constraint qualifications in maximization problems},
 journal = {Naval Research Logistics Quarterly},
 volume = {8},
 year  = {1961},
 pages  = {175--191}
}

dokument.tex

\documentclass[12pt]{article} % druh dokumentu
	  
\usepackage[czech]{babel} % česká sazba
\usepackage[utf8]{inputenc} % zadávání UTF-8 symbolů
\usepackage{natbib} % balík pro BibTeX

\begin{document}

Citace v závorce \citep{ahu61} nebo v textu \citet{ahu61}.

\bibliographystyle{apalike} % styl citování
\bibliography{moje_literatura} % soubor s literaturou (bez přípony)

\end{document}
latex > bibtex > latex > latex > dvips > ps2pdf
pdflatex > pdflatex

dokument.pdf

 

Psaní v týmu

 • každý má vlastní verzi, klasický způsob sdílení (dopis, email, USB disk)
 • jedna verze na společném úložišti (Dropbox, iCloud)
 • všichni upravují společný dokument (Google docs, Office live)

Authorea

Grafy

 • čím méně barev je třeba k vyjádření (a pochopení) informace, tím lépe

barvy bez významu

stejný odstín se může vzhledem k okolí zdát jiný

Grafy

 • čím méně barev je třeba k vyjádření (a pochopení) informace, tím lépe
 • pro porovnávání jedné veličiny nepoužívat matoucí barevná schémata jako jsou duha nebo spektrum

ke znázornění jedné veličiny
je nejlepší použít gradient

nebo známý přechod

vyhnout se kombinaci červené a zelené

Grafy

 • čím méně barev je třeba k vyjádření (a pochopení) informace, tím lépe
 • pro porovnávání jedné veličiny nepoužívat matoucí barevná schémata jako jsou duha nebo spektrum
 • přehledné a jasné údaje (nepoužívat umělé 3D, nemanipulovat s informacemi, zahrnovat nulový bod, nepoužívat koláčové grafy)
 

svislá osa začíná na nule, ale není dělena rovnoměrně

téměř 300% nárůst obyvatel na podpoře od roku 2009 do roku 2011?

ne

mělo by dojít k pětinásobnému navýšení daní?

ne, nárůst je pouze 4.6%

dvě různé osy v jednom grafu

počet nepojištěných lidí vzrostl jen z 15% na 16%
nezaměstnanost roste rychleji, ze 4.5% na 7.5%

nárůst ceny paliva se zmírňuje?

ne, iluze způsobená nerovnoměrným dělením vodorovné osy

Padělají vědci výzkum, aby podpořili
vlastní teorie o globálním oteplování?

Články podané do A&A v roce 2010 podle oborů

Grafy

 • čím méně barev je třeba k vyjádření (a pochopení) informace, tím lépe
 • pro porovnávání jedné veličiny nepoužívat matoucí barevná schémata jako jsou duha nebo spektrum
 • přehledné a jasné údaje (nepoužívat umělé 3D, nemanipulovat s informacemi, zahrnovat nulový bod, nepoužívat koláčové grafy)
 • nejlepší jsou grafy ve vektorovém formátu (až na výjimky)
 • PDF soubory podporují i interaktivní grafy

Závěr

naše práce by neměla komplikovat práci ostatních

vizuální dojem je důležitý

grafy slouží k rychlejšímu pochopení informací

článek/práce/publikace má informace předávat a nezatajovat

Příště uvidíte

 • jak (ne)psat vědecký text
 • etika psaní
 • identifikace publikací a autorů