Prometheus: Metodická příručka pro učitele fyziky

Archiv všech obrázků (včetně zdrojů) - prirucka.tar.gz [4.1 MB].

Archiv EPS souborů pro sazbu - prirucka_eps.tar.gz [0.8 MB]


Počet obrázků 51, z toho dokončeno (před korekturami) 51 (tj. 100 %).

Vysázené obrázky pro recenzi - prirucka.pdf, prirucka.ps;

Jednotlivé obrázky ve formátu PNG (náhled), EPS:

 3-2-1  3-2-2  3-2-3  3-2-4  3-2-5  3-2-6a  3-2-6b  3-2-6c  3-2-7a  3-2-7b  3-2-7c  3-2-8  3-2-9  3-2-10  3-3-2  3-3-3  3-3-4  3-3-5  3-4-1  3-4-5  3-4-6  3-4-9  3-4-10  3-5-2  3-5-4  3-5-5  3-5-7ab  3-5-8ab  3-5-9  3-5-10  3-5-11  3-5-12  3-5-13  3-5-14  3-5-15  3-5-16  3-5-17  3-5-18  3-5-19  3-5-22  3-5-23  3-5-24  3-6-4  3-6-5  3-6-7  3-7-1  3-7-2  3-8-1  3-8-2  3-8-4  3-8-8


Přemysl Šedivý (premysls@seznam.cz) - poslední úpravy 24. V. 2007