a [AU] e [] I [°] Omega [°] omega [°] M [°]

Kritická frekvence sekulární rezonance dphi/dt =  g +  g1 +  g2 +  s +  s1 +  s2

Zpět ]

Pro Jupiter a Saturn: aJ = 5.20202 AU, eJ = 0.049, IJ = 1.30, aS = 9.57626 AU, eS = 0.057, IS = 2.49.

Parametry integrace: dt = 36.525 d, dtout = 100 yr, tstop = 0.1 Myr.

Příklady:

 1. Pohyb mimo rezonance:
  1. vnitřní hlavní pás
  2. střední hlavní pás
  3. vnější hlavní pás
 2. Sekulární rezonance:
  1. nu6 na 2.2 AU
  2. nu5 na 2.2 AU
 3. Rezonance středního pohybu: 2:1 s Jupiterem

Zpět ] EOF; include "footer.php"; ?>