a [AU] e [] I [°] Omega [°] omega [°] M [°]

Parametry pro výpočet kritického úhlu phi = (p+q) lambdaJ - p lambda - q varpi:

p = q =

Zpět ]

Pro Jupiter: aJ = 5.20202 AU, eJ = 0, IJ = 0.

Parametry integrace: dt = 36.525 d, dtout = 1 yr, tstop = 1000 yr.

Kritický úhel rezonance 2:1 je phi = 2 lambdaJ - lambda - varpi (tedy p = 1, q = 1), kde varpi = omega + Omega, lambda = varpi + M. Pro phi(t=0) = 180° musíme tedy volit buď M = 180°, nebo omega = 90°. Nezadávajme sklon I = 0, protože pak není dobře definován uzel ani phi.

Příklady:

 1. Rezonance 2:1 (Zhongguo a Griqua):
  1. přesná rezonance
  2. librace se střední amplitudou
  3. librace s velkou amplitudou
  4. vnitřní cirkulace
  5. apocentrická librace
  6. vnější cirkulace
 2. Rezonance prvního řádu: 3:2 (Hildy), 4:3 (Thule)
 3. Rezonance druhého a vyššího řádu: 3:1, 5:2, 7:3
 4. Pohyb mimo rezonanci
  1. ve vnitřním hlavním pásu
  2. ve středním hlavním pásu
  3. ve vnějším hlavním pásu

Zpět ] EOF; include "footer.php"; ?>