Formování planet - omezení plynoucí z pozorování a dynamiky malých těles sluneční soustavy


Obrázky z geodynamického semináře Katedry geofyziky MFF UK (konaného 25. 5. 2006).


Reference:


Miroslav Broz, miroslav.broz@email.cz, May 25th 2006