Dynamické procesy v asteroidálních rodinách a další aplikace Jarkovského jevu


Obrázky ze semináře Astronomického ústavu MFF UK (konaného 2. 5. 2001).


Miroslav Broz, miroslav.broz@email.cz, May 2nd 2001