#!/usr/bin/perl $DIR = $ENV{'SCRIPT_FILENAME'}; $DIR =~ s/preview.cgi//; $in=qx!cd $DIR; ls -A1 *.jpg *.gif *.png *.avi!; @l=split(/\n/,$in); $out=""; foreach $l1 (@l) { @l2 = split(/\./,$l1); $img = $l2[0]; for ($i=1; $i<@l2-1; $i++) { $img = $img . ".$l2[$i]"} $img = "icon/" . $img . ".icon.jpg"; $out .= "\n"; } print < Formování planet - omezení plynoucí z pozorování a dynamiky malých těles sluneční soustavy

Formování planet - omezení plynoucí z pozorování a dynamiky malých těles sluneční soustavy


Obrázky z geodynamického semináře Katedry geofyziky MFF UK (konaného 25. 5. 2006).

$out


Reference:


Miroslav Broz, miroslav.broz\@email.cz, May 25th 2006

EOF exit;